כדאי לדעת

חוקי נינברג

חוקי נירנברג   .1 חוק אזרחות הרייך –  בחוק זה הבולט ביותר הוא שהיהודים לא נזכרים בו. הוא איננו עוסק רק ביהודים. יש בחוק זה

גזע הארי

תעודה: סעיף ה"אריות" (11.4.33) שנכון לשנה זו.   .1 כבלתי ארי נחשב למי שמוצאו לא ארי, במיוחד הורים או סבים יהודים. די בכך, שהורה אחד

התפתחות שלטונו של היטלר

היטלר כאמור חושש מאובדן שליטה, מטרתו של יום החרם הוא לנתב את הפעולות המאולתרות הללו של האס אה ולנתב את השליטה אליו. יום החרם עובר

האס אס, האס דה, והאס אה (SD.SA.SA)

  המשך האס אס ראשיתו ב1925- והוא נולד במידה רבה מתוך ויכוח במה תפקידיו של האס אה )פלוגת הסער.(   מדובר בכמה עשרות בלבד של

המפלגה הנאצית

    -1923 היטלר מוכנס לכלא ומשתחרר בשנת .1924 בשנת 1926 הוא מכונן מחדש את המפלגה שלו.   לאירגון החדש של המפלגה יש חידוש גדול:

מיין קמפף והשפעתו

היסודות במיין קמפף: א. ליברליזם וקפיטליזם הן תיאוריות השיווין וזה הכלי בידי היהודים והם עומדים במלחמה כנגד הדרווניזים שעומד ברשות הגרמנים. ב. מושג מלחמת הקיום

שלבי הגזעות והתפתחות האנטישמיות

יש לנו שני שלבים של גזענות:   שלב א' – המושג עצמו, גזענות, יש אמירה אודות שונות מבלי שמתלווה אליה קונטציה שופטת או איכותנית. אנתרופולוגיה