כדאי לדעת

הבחנה בין שואה לרצח עם

לנוחיות, נתחיל בשנת .1933   פרשת מדיין )ספר במדבר, פרק ל"א(       ההבחנה בין שואה לרצח עם: ההשמדה הטוטאלית. כאשר למקין מגדיר את

שואה, רקע היסטורי ודיון היסטורי

כרונולוגיה ודיון היסטורי בתולדות השואה יש ארבעה פרקים חשובים:   א. תולדות היהודים שנספו בשואה – שזה תולדותיהם של יהודי אירופה, זאת משום שהעם היהודי