מהלך מלחמת העולם השנייה – פרק ב'

תעודה: איגרת הבזק של היידריך. 21.9.39 אל ראשי האייזנצרופן של משטרת הביטחון

 

תעודה חשובות הן כמו: אייכמן והקמת הלשכה. הדיון בלשכה של גרינג תכנית 4 השנים. תעודה חשובה היא

תעודה שאחריה יש שינוי מהותי במצב

 

איגרת היידריך היא איגרת חשובה מאוד. יש בה פנייה לגוף שלא שמענו עליו קודם: "עוצבות המבצע."

)אייזנצרופן( הם הוקמו במסגרת האס דה. הקמתה היא לטפל בגורמים שהיו עוינים למשטר – במיוחד מבחינה

אידיאולוגית ובמיוחד בתקופה של כיבושים. "עוצבות משימה או עוצבות מבצע."

 

ברגע שגרמניה פלשה לפולין, היחידות הללו נכנסו לביצוע ולפני כן זומנו ללשכה של היידריך, היידריך היה ראש משטרת הבטחון )ראש האס דה,( הימלר )ראש שירותי הבטחון( ואייכמן. נושא הישיבה: שאלת היהודים בשטח

הכבוש )פולין.( יהודי פולין הם מיוחדים:

 

מבחינה מספרית הם 3 מיליון יהודים. דבר שני, הם הסטריאוטיפ היהודי הקלאסי.

 

 

 

באיגרת יש הנחייה על סודיות מוחלטת. יש כאן רמז לאופן הביצוע של הפתרון הסופי שכשיבוא,

 

"אנדלוזונג" זה פתרון סופי ו"אנדלוזג" זה מטרה סופית. השינוי ל"פתרון סופי" זה מעיד על שינוי בתפישה.

 

מה עושה האס אס לאורך כל שנות השלושים? יוזם כל הזמן כדי לכוון לדעתו של הפיהרר. כל פעולה שלו הוא מסלים את היחס ליהודים. הלשכה להגירה יהודית מצליחה במשך 4 חודשים לעשות מה שלא הצליחו לעשות בגרמניה במשך שנה. האס אס מעצם היוזמה שלו – מבסס את מעמדו בנושא היהודים

 

"ההוראות והנחיות הבאות…מניעים את האייזנגרופון לשיקולים מעשיים" זה נועד לעודד את המפקדים שלהם

ליוזמה מעשית. עכשיו אנחנו במקום חדש )פולין( והיידריך רוצה להמשיך עם זה!

 

ב7.10.39 מתמנה הימלר לתפקיד חשוב: הרייך קומיסר לחיזוק הלאום הגרמני.

 

כל הסמכויות בפולין הכבושה הועברו לגנרל גוברנטור בשם: הנס פרנק. להנס פרנק יש יותר סמכויות ויותר כוח

מאשר לצבא – מרגע זה ואילך, גורלם של היהודים נתון לידיו.

 

 

היהודים באיגרת זו מקבלים סוג של "אוטונומיה" זה חלק מהרמייה

– יודנראט

מועצות הזקנים/היהודים

 

הגרמנית. כמו כן מוזכר גטו זה משהו שמתקשר לימי הביניים זה משהו בסדר.

 

למעשה, כל דבר שקשור ליהודים, היהודים יעשו בעצמם! והגרמנים לא מניפים אצבע:

 

תהליך המיון, תהליך העברה מהכפר לעיר, וכמו כן, יש כאן הטלת אחריות על "יודנראט" והוא יידע שדמו בראשו אם דברים לא יילכו כמו שצריך להיות. כך למשל הזונדר קומנדו במשרפות ובגז וכמו ה"קפואים." את הפתרון

הסופי – מי שביצע אותו באופן מעשי אלו היהודים.

 

אם כן, יש מצד אחד את הצבא שכובש ואח"כ ייכנסו האייזנגרופן, הם ירכזו, ינצלו, ימיינו וכו.'

 

מדוע התעודה הזו חשובה? במידה מסוימת היא תחילת הפתרון הסופי והיא תחילת ההשתלטות של האס אס.

 

ההגירה

 

כל המנהיגות היהודית-פולנית בורחים לאזור ברית המועצות. ראשי תנועות הנוער למשל בורחים, אך חזרו לאחר מכן. בסוף שנת 1939 האופציה להגירה לבריה"מ נסגרת. יש עידוד של הגירה מבחינת הגרמנים )לא ממש משנה

להם הגירה פנימית או חיצונית( למעשה, יש 3 מיליון יהודים!

 

אנו נמצאים לקראת שלב ביניים בנוגע לפתרון הסופי אך אין הכרעה בנוגע למה שקורה ביחס ליהודי פולין.

 

תעודה: רישום מתוך הישיבה עם היידריך 21.9.39

 

מה אישר הפיהרר לפי מה שאומר היידריך? במילה אחת: גירוש! זאת אומרת שלפני כינוס הישיבה ההיטלר כינס ישיבה שבה אישר לגרש את היהודים לגנרל גוברנמן. הדבר השני, היחס אל האזור שבו הגנרל הגוברנמן הוא "שטח

הפקר" – שלמעשה, זה שטח שבו אין חוק מוסדר, אין דין ואין דיין. )מי ששולט שם זה הנס פרנק והאס אס.(

למעשה, אין שום דבר שאסור לעשות ביחס אל האוכלוסייה שם! כל מחנות ההשמדה נמצאים באזור זה.

 

יש לנו שתי גישות ביחס לתאריך שבו הוחלט על הפתרון הסופי:

 

 

גישה אחת, היא הגישה האינטסיונליסטית )אינטשן = "כוונה(" והגישה השנייה היא הגישה הפונקציונליאסטית.

הראשונים טוענים שכוונה לרצוח היהודים הייתה מלכתחילה, הפונקצי' טוענים שזה נקבע תוך כדי עשייה במרחב.

אין לנו, לצערנו, תעודה אחת שבה היטלר מורה על רצח היהודים.

על גטו ורשה

תעודה: היו"ר צרניאקוב, גטו ורשה – 20.7.42   הפינוי למזרח – כל יהודי רשאי לקחת חלק מחפציו ותפוקה ל3 ימים. תהליך הפינוי נקבע ל.22.7.42 צרניאקוב

היודנראט

      ראשית, לא בכל מקום היודנראט התנהל מול אותם גרמנים, בחלק התנהל מול הצבא, בחלק מול האס אס. הכי חשוב זה שהיודרנאטים עמדו

רישום קבלן רשום – מה זה אומר?

  המשמעות של רישום קבלן רשום הוא שאנחנו נרשמים בפנקס הקבלנים של משרד העבודה כקבלנים מורשים.  למה כדאי לנו להירשם? כאשר נהיה רשומים כקבלנים מורשים

אל תעצרו כאן

יש עוד מה לגלות

על גטו ורשה

תעודה: היו"ר צרניאקוב, גטו ורשה – 20.7.42   הפינוי למזרח – כל יהודי רשאי לקחת חלק מחפציו ותפוקה ל3 ימים. תהליך הפינוי נקבע ל.22.7.42 צרניאקוב

היודנראט

      ראשית, לא בכל מקום היודנראט התנהל מול אותם גרמנים, בחלק התנהל מול הצבא, בחלק מול האס אס. הכי חשוב זה שהיודרנאטים עמדו

רישום קבלן רשום – מה זה אומר?

  המשמעות של רישום קבלן רשום הוא שאנחנו נרשמים בפנקס הקבלנים של משרד העבודה כקבלנים מורשים.  למה כדאי לנו להירשם? כאשר נהיה רשומים כקבלנים מורשים