הגזענות המתפשטת באירופה בגרמניה ובאוסטריה

הגישה הלאומית – טרייצקה. הגישה הנוצרית – שטרייקה. הגישה הגזענית – היו בשתי הארצות: אוסטריה וגרמניה. הגזענות מבית המדרש הגרמני והאוסטרי נשאבת מהתנועה הפן גרמנית, כל

 

זה עושה אותה לאידיאולוגיה אל מעבר לגבולות גיאוגרפים משום שזה חורג אל גבולות גרמניה,

כמו לעם האוסטרי.

 

התפישה הגזענית רחוקה מהתפישות הלאומיות. האולטרה לאומונות יש לו מרכיבים סוציאלים וזה מתקשר לעובדה שכל מיואשי המודרניזציה יוצאים כנגד סדר העולם הקיים ומחפשים פתרון

חדש ואחד הפתרונות הקלאסיים זה מציאת שעיר לעזאזל שעם סילוקו יבוא המזור – היהודי? כבר מוכן בזכות השנאה ההיסטורית. כמו כן, יש תחושה בסיסית עמוקה שהולכת ומתחזקת של סלידה מהעולם המודרני. כל החדשנים בין שתי מלחמות העולם הם יהודים- כל הזמן גם יש

מאבק בין כוחות שמרניים לחדשניים )רפובל' ויימאר היא חדשנית.(

 

מכל זאת נוצרה סינתזה גם אצל סטיוארט צ'מברליין הכוללת את הגזענות, המסורת הגרמנית השמרנית, את הנצרות וכו.' זה מול זה, ברגע ההיסטורי הזה, במלחמה שהיא מלחמת קיום התפישה השיוויונית-ליברלית של היהודים והתפישה של הברירה הטבעית דרווין – יש מלחמה בין

גזעים. בתפיסות אלה מצליחים להעביר את המעמד הבינוני-נמוך להזדהות עם השמרנים.

 

בסדר העולם החדש שנוצר ב14- הנקודות של ווילסון עם סיום מלה"ע הראשונה יש שתי קבוצות של  מדינות: סטטוס קוו ואלה נגד הסטטוס קוו – שהן איטליה, גרמניה, הונגריה וכו' – כלומר

סדר העולם עצמו כבר מעורער ולא יציב.

 

נוצר הלם לאחר מלחמת העולם הראשונה.

 

 

 

 

 

 

 

הכוח השלישי של ג'ורג מוסה

 

א. יש מיאוס בכל המפלגות והפתרונות- מיאוס במרקסיזם במיוחד שנדחה. ב. הכוח השלישי הוא לאומני, חיזוק הקבוצה האתנית )ימניים( ויחד עם זה, הם גם בעלי

רגישות חברתית מאוד גבוהה.

ג. הפנייה להמון, לעממיים.

 

הכוח השלישי בועט בהכל ויוצר משהו חדש!

 

תעודה: יעקב טלמון על "הכוח השלישי"

 

"השתוללות הטבח וההרס של השנים 18-14 טלטלה את האנושות שעוצמתה לא תשוער. היא והאינפלציה שבאה בעקבותיה ואחריה המשבר הכלכלי שרבים ראו בו אות מבשר- הרסו כל תחושת וודאות, רציפות. הם סחפו עמם את המעצורים המוסריים של דורות והפילו במיליונים זעם של ייאוש. אידיאליזם מעוות ומסולף הפך את כל הצווים לבחינת מצווה הבאה לעבירה. גרמניה המובסת פיתחה תסביך של אומה במצור אשר כל העולם באה

לכלותיה".

 

זה הרקע לפאשיזם, הכל צומח על מצע של ייאוש, זעם ופחד. מקור הסיפור כולו הוא פחד.

 

 

 

פאשיזם ונאציזם – המשותף

 

הפאשיזם נוסד באיטליה והוא מגיע לשלטון לפני הנאציזם. הפאשיזם הסתכל על האימפריה

הרומית, גם הנאציזם וגם הפאשיזם הלכו אל העבר המפואר )גרמניה – קרל הגדול, פאשזי' –

הרומים.(

 

–   הפנייה בשתיהן היא אל ההמונים, האווירה ברחוב, בפולחן המנהיג. האווירה היא של

רומנטיקה  והפנייה  אל  ההמון  נעשית  אל  הרגש  ויש  דחייה  ובוז  של  היגיון  אקדמי,

אינטלקטואלי ויש בוז להשכלה – הכל מבחינת הפנייה לעם. – המיתוסים – האדרה של העבר – בעבר יש תמימות, טוהר, זוהי ווראיציה להשאיר עטרה ליושנה. זה אולי השלב שבו העם/אומה התגבשה. דבר שכזה מעניק מקום מרכזי לסמלים

היסטוריים כמו למשל: הכתב הגותי, טירות. הדגש הוא על בריאות, נעורים וקדושת הגוף.

הנעורים- בכל התהליכים של הנעורים יש פזיזות, תמימות

–  התנועות הפופוליסטיות – תנועות שמחזרות אחרי ההמונים ומשתמשות בטיעונים

אמוציונאליים. שתי המפלגות הללו רואות בעצמן מפלגות "עממיות," עממי הוא לא בהכרח

דמוקרטי. שתיהן פופוליסטיות

–   בתור עממיות המאבק הראשון שלהן הוא נגד האליטות הישנות: הן לא מבינות את ההמונים,

הן עושקות אותו והמנהיגים יודעים הכי טוב מה טוב לעם – הם גם מבינים מה העם רוצה.

–  המאבק בדמוקרטיה הרכרוכית – צריך משטר תקיף ומגובש.

 

הנאציזים שונה מהפאשיזם בעיקרון הפולק, בעיקרון המנהיגות ומרכזיות היהודים:

 

א. הפולק – טוען כי העם הגרמני הוא לא סתם אוסף מקרי של אנשים יחידים אלא יישות

רוחנית, פיזית עם גוף ונפש ייחודים לעצמם.

ב.  כל דבר ובכל מקום מוזכרים היהודים הנאציזם כדת פוליטית שם כאלמנט מרכזי  את

היהודים. ג. עקרון המנהיג- הפיהרר

 

יהדות וגזענות הם מרכזיים, כאשר היהדות זה המרכז של התפיסה הנאצית.

 

הפולקיזים, דרוויניזם, אנטי קפיטליזם-ליברליזם וכו…'כל מה שמחבר זוהי היהדות!

 

תעודה: מיין קמפף

 

הוא מסביר לנו את האופי של הנאציזם כתנועה ימנית- מהפכנית(!) . היטלר לא הולך אחורה, הוא מהפכן משום שהוא מתנגד לכל המבנה הפוליטי הקיים. יש בספר הבנה של התעמולה, הוא גאון שיווקי. כמו כן, הטקטיקה הפוליטית שהיטלר מתווה – זה ספר פרגמטי זוהי לא הזייה והוא

מתאר מה הוא הולך לעשות, הוא מאוד פרגמטי.

 

מי נגד מי? המרקסיזם )היהודים( מול "כוח הטבע" )דרווין( – זו מלחמה. מדוע המרקסיזם עומד

מול הטבע? כי הוא מציין שווין והשוויניות עומדת נגד העיקרון האריסטוקרטי של הטבע.

 

"אם ינצח היהודי )כלומר, במלחמת הקיום( בעזרת האני-מאמין המרקסיסטי אזי העולם יגסוס

כמו אלפי שנים, הטבע הנצחי נוקם בלא רחם בפגיעה בחוקיו ואני פועל בחסות האל ומגן עליו.

אני פועל ברוחו של האל כי הוא בורא הטבע.

 

יש כאן דרווניזם במיטבו! "הפרוטוקולים הם שקר"…

היהודים הם השטן על פי היטלר וזה הוא נושא מרכזי, השטן, בתרבות הנוצרית. כלומר, היטלר אומר כי יש לו שליחות אלוהית להילחם בשטן. ברגע שהיטלר טוען כי היהודים הם השטן – הוא

מפקיע אותם מתחום הגזע האנושי וזה מאפשר לאנשים הגרמנים לבצע את מה שעשו.

 

יחסו של ההמון של היטלר – הוא רואה את ההמון כתמים, טיפש. יסוד התעמולה הנאצית הוא

בוז להמונים והוא חומר ביד היוצר.

 

–   עיקרי התפישה שנשאבים מהנצרות, דוורניזם, אנטי ליברליזם וכו..'

– יש כאן גם הפקעה של היהודים מהאנושיות.

 

היהודים לא רק יוצאים מהגזע, אלא גם בשלב השני הם מטמאים ומזהמים את הגזע – זה כאן צעד רחוק יותר מהתפישה הגזעית הראשוני. היהודים הם נגיפים, מפיצי מחלות, נגיפים, לא רק

שהם אנטי גזע הם גם מטמאי דם.

 

יש "פולק" וההיפוכו: זה היהודים. למעשה, היטלר כותב על תפיסה חדשה של אזרחות על בסיס גזע, כלומר,  הגזע? אף יותר חזק מהמדינה.  כלומר, האזרחות  תלויה גם  בגזע למשל.  כל

האידיאולוגיות של העבר בשירות של היהודים.

כל ההנאות בלגדל חיות מחמד

אין דבר יותר מהנה, מיוחד, מעשיר ומפנק מלגדל חיית מחמד ובוודאי כלב. אם אתם הורים לילדים קטנים, אזי שאין מתנה טובה יותר להביא להם מכלב

אל תעצרו כאן

יש עוד מה לגלות

ללא נייר: מדריך שלב אחר שלב למילוי טפסים מקוונים

עם התקדמות הטכנולוגיה, יותר ויותר ארגונים מאמצים את העידן הדיגיטלי על ידי הצעת טפסים מקוונים למטרות שונות. בין אם מדובר במועמדות לעבודה, קבלה לבית הספר או אפילו הגשת מס, מילוי טפסים מקוונים הפך לנורמה. עם זאת, אנשים רבים עדיין נאבקים בתהליך, אינם בטוחים כיצד לנווט בנוף הדיגיטלי מבלי להדפיס את הטפסים. במדריך המקיף הזה, ניקח אתכם בתהליך שלב אחר שלב של מילוי טפסים מקוונים ללא צורך בנייר.