האס אס, האס דה, והאס אה (SD.SA.SA)

 

המשך האס אס

ראשיתו ב1925- והוא נולד במידה רבה מתוך ויכוח במה תפקידיו של האס אה )פלוגת הסער.(

 

מדובר בכמה עשרות בלבד של חברים נאמנים במפלגה. כמעט כולם מראשיתה

1925

בשנת

 

תפקידם המרכזי היה להגן על היטלר ועל אספות המפלגה. במידה מסוימת זה קובע את אחד מקווי היסוד של הארגון הזה – שיש לו גישה ישירה אל הפיהרר. בשנים הראשונות זה ארגון חשוב בעיני היטלר אבל לא חשוב בציבוריות הגרמנית ?1929) 280 איש(! והוא קבוצה נפרדת

ששייכת לאס אה )שנת (1929 – אולם יש באס אס, מראשיתו, יש דברים שמייחדים אותו:

 

.1 יש בו מבנה היררכי נוקשה – ארגון צבאי והאיש הדומיננטי בו זה הימלר. .2 הוא המכשיר האמין ביותר מבחינת היטלר למימושה של המדיניות של המפלגה הנאצית

– אי לכך הוא ארגון מאוד אידיאולוגי.

 

בשנת 1929 הימלר מתמנה רשמית לראש האס אס, )רייס פיהרר אס אס( שני להיטלר. זה אומר

כי זהו המכשיר המרכזי לביסוס סמכותו של היטלר.

 

מה תפיסתו של הימלר בנוגע לתפקיד האס אס?

 

 

– תפקיד משטרתי

א.  תפקידינו להגן על המפלגה ומנהיגיה ולמנוע כל גילוי של חתרנות

ומודיעיני.

 

ב.  אנו מוצאים לפועל של האידיאולוגיה הנאצית – מסביר במידת מה את השיטתיות שבה

נרצחו היהודים.

 

"כבודי הוא נאמנותי" – זוהי סיסמת האס אס. האס אס הוא חיל החלוץ של הגזע הארי, יש בכך איזשהו יסוד דתי. )להזכיר: אנשי האס אס היו צריכים להוכיח את טוהר הגזע שלהם עד שנת

.(1750

 

אביב ,1931 יחידה חדשה מוקמת בשירות האס אס: האס דה.

 

האס דה בראשו עומד היינריך היידריך, מודיעין,ריגול נגדי. יש לו תפקיד מרכזי בכל המעצרים

שעושים הנאצים.

 

בשנת 1933 האס אס מונה 53,000 עם עליית היטלר לשלטון: האס אס רואה את עצמו כחיל חלוץ

כאוונגרד – "מגיע לי כוח." מתוקף ראייתו העצמית הוא דורש לעוד כוח.

 

אם אנו מסתכלים על אנרכיה טוטאלרית – השאיפה של האס אס תהיה להיות הכוח ההגמוני

בטיפול בבעיית היהודים והיחידי!! זהן תהליך של 10 שנים של שיטת הטרור:

 

היטלר מתחיל עם השתלטות של האס אס על כל זרועות המשטרה הגרמנית )שפרוסה על כל מדינות.( הימלר שואף לאחד את המשטרה לזרוע אחת של כוח וטרור. לצדו בתהליך הזה עומד היידריך. הימלר משתלט על משטרת הבטחון ובמקום להיות כלי ממשלתי והיא הופכת להיות מכשיר על ידי הפיהרר. )קודם לכן תפקידה היה לשמור על הדמוקרטיה.( בכל המדינות מוקמת בידי הימלר "משטרה פוליטית" כיישות ריכוזית, עצמאית מנותקת מהמנגנון המשטרתי. ובראש

כל המשטרות הפוליטיות של המדינות השונות – עומד הימלר. בחלק מהמדינות המשטרה

המדינית נקראה בחלק מהערים גסטאפו ובחלק נקראה משטרת הבטחון.

 

בשנת 1934 הימלר באופן רשמי = מפקד המשטרות המדיניות בכל הרייך ומוקם משרד מרכזי של

המשטרה במדינות או רשות ממונה על המשטרה במדינות ששמה: גסטאפה.

 

בקיץ 1936 – היטלר ממנה את הימלר למנהיג הארצי של האס אס ומפקד המשטרה הגרמנית באופן רשמי. משטרה היא גוף ציבורי והאס אס הוא גוף אידיאולוגי/צבאי – אותו איש מופקד על שניהם! משנה זו יש כפיפה של גוף ציבורי שמשוחרר מכל הנורמות המקובלות וכפוף למפלגתו של

היטלר.

 

הגרעין האידיאולוגי התוסס שרצה במהפכה ובשנת 1933 היטלר החליט לפגוע בהם בליל הסכינים הארוכות – על ידי האס אס. התגמול של האס אס הוא בכך שיש לו מעמד עצמאי וגישה ישירה

להיטלר – כלומר, האס אס יכול לגשת ישירות לקנצלר ולעקוף את כל הארגונים בגרמניה.

למעשה, מאמצע שנות ה30- האס אס הוא הגוף החשוב בגרמניה.

 

מחנות הריכוז

 

כל תהליך החקיקה גם הוא נועד לשרת את הטרור וכל מנגנוני הטרור כפי שראינו חסינים מכל התערבות והיטלר מקים מחנות למתנגדי משטר משנת .1933 ראשי האס אס והגסטאפו מטילים מורא על הצבא. מחנה הריכוז הראשון הוא דכאו – מתוך התפיסה שהכי חשוב בטרור זה הנושא

 

אסירים

30,000

של מאסר, ישנו מעצר חסות שמתבסס על חוקי החירום ובתוכו מושמים

 

פוליטיים. דכאו מודל לכל מחנות הריכוז שמוקמים בגרמניה. תוך שנתיים מוקמים זייכסנסאוזן

 

מתנגדי משטר,

–  אלה  מוגדרים  כמחנות  "עבודה  ותיקון"  שנשלחו  אליהם:

ורברסבריק

 

 

קומוניסטים, הומואים, קבצנים, צוענים. המחנות שולבו בכל הקשור למאמץ הכלכלי והוקמו ליד מפעלי תעשייה ומכרות של חומרי גלם. מהר מאוד, מתוך כוונה להבריא את הגזע נערך מבצע גדול של עיקור – 400,000 גברים ונשים עוקרו בכפייה כשהם מוגדרים רפי שכל. לבסוף, בשלהי שנות ה30- (1937) הופעלה תוכנית אואטאנזיה – רוקנו את בתי המחסה ממאושפזים כדי שלא יצמח לנו דור חדש של רפי שכל או מאושפזים ע"י גז וחד תחמוצת הפחמן. המבצע נפסק בגלל מחאה ציבורית של בני המשפחות והאיש שאחראי לסיפוק הגז, להופר )או האופר( נותר מובטל. )לימים

יתכנן את הציקלון .(B בסה"כ נרצחו 200,000 איש ונעקרו קרוב ל400,000- איש.

 

המדיניות האנטי יהודית של הגרמנים

 

מבחינת היהודים מה שקורה בשנת 1933 זה איום ונורא. בשנה זו גם יוצאים המון יהודים אל מדינות סמוכות. לאחר מכן אף נחתם הסכם העברה בין ארלוזורוב לבין היטלר במסגרתו עולים

לארץ ישראל יהודים רבים שאף ניצלו )כעשרת אלפים יהודים.(

 

החרם

שנת 1933 היטלר כבר שולט אך עדיין מוטרד משום שבסה"כ הוא זמן מועט בשלטון ואנשי האס

אה מטילים אימה על היהודים ברחוב – הפחד הראשוני של היטלר הוא שהוא מאבד שליטה: "אני צריך לשלוט על ההתפרצויות הללו." )ליל הסכינים הארוכות יהיה רק בשנת .(1934 האס אה טוען: "היטלר, תתחיל לעשות, לפעול"! בתגובה לכך, היטלר מחליט לתת לאס אה להוציא קיטור

על ידי אקט של חרם על היהודים. החרם הזה מתבצע בתוך הוראות מפורשות.

 

האקט הראשון האנטי-יהודי אינו בצמרת המפלגה אלא בלחץ מלמטה )האס אה לוחץ על היטלר(

– היטלר למעשה בסה"כ שבועיים בשלטון ואילו האס אה לא רוצה להמתין יותר מדי..

 

החרם כנגד היהודים היה בעיקר נגד רופאים, עורכי דין. היטלר של שנת 1933 אף טוען כי אין לבצע את החרם ביהודים עם דרכון זר אלא רק כנגד היהודים הגרמניים בלבד. האקט  האנטי

היהודי הראשון בשלטונו של היטלר שהוא כל גרמני

הסכם גירושין

החשיבות של הסכם גירושין: מה שאתה צריך לדעת

כאשר עוברים גירושין, הסכם גירושין הוא מסמך משפטי מחייב המתווה את תנאי הפירוד. הסכם זה מכסה היבטים חשובים כגון משמורת ילדים, חלוקת נכסים ומזונות בני זוג. חיוני לקיים הסכם גירושין כדי להבטיח ששני הצדדים ברורים לגבי זכויותיהם וחובותיהם.

המדריך המלא לצנרת תעשייתית: הבנת סוגים ושימושים לבחירה נבונה

צנרת תעשייתית ממלאת תפקיד מכריע בתעשיות רבות, ומספקת דרך אמינה ויעילה להובלת נוזלים, גזים ואפילו מוצקים. הבנת הסוגים השונים של הצנרת התעשייתית והשימושים הספציפיים שלהם חיונית לקבלת החלטות מושכלות בכל הנוגע לבחירת מערכת הצנרת המתאימה לצרכים שלך. במדריך מקיף זה, נחקור את הסוגים השונים של צנרת תעשייתית ונעמיק ביישומים שלהם, ונעזור לך לבחור נבון עבור הדרישות הספציפיות שלך.

איפור

שליטה בטכניקות איפור: כיצד לכסות פגמים ולהסתיר אי-סדירות בעור

פגמים ואי-סדירות בעור יכולים להיות מקור משמעותי לחוסר ביטחון עבור אנשים רבים. הם יכולים לנוע מאקנה וצלקות ועד כתמים אדומים, חבורות ואפילו קמטים. עם זאת, עם טכניקות האיפור הנכונות, ניתן לכסות ולהסתיר ביעילות את הפגמים הללו, מה שעוזר לך להרגיש יותר בטוח ונוח בעורך. מאמר זה ידון בשיטות שונות להשגת עור ללא רבב, כולל שימוש בבסיס ובפריימר לאי-סדירות בגוון ובמרקם, טכניקות הסתרה ממוקדות לאקנה וצלקות, תיקוני צבע לכתמים אדומים וחבורות, שימוש נבון בקונסילר ומייק אפ לעיגולים כהים, כמו גם קונטור והארה להסוואת קמטים וקמטוטי הבעה. בנוסף, נדגיש את היתרונות של לימוד טכניקות איפור אלו לשימוש יומיומי, מה שיעצים אנשים להרגיש בטוחים יותר במראה שלהם.

אל תעצרו כאן

יש עוד מה לגלות

מיטות קומותיים לבתים מודרניים כפתרון לחיסכון במקום

מיטות קומותיים עברו דרך ארוכה מלהיות חוסכות מקום פונקציונליות בלבד ועד להיותן רהיטים מסוגננים ואופנתיים שיכולים לשנות כל חדר. בין אם יש לכם מקום מוגבל או שאתם רוצים ליצור אווירה כיפית ושובבה, מיטות קומותיים הן בחירה מצוינת עבור בתים מודרניים. במאמר זה, נחקור את 10 העיצובים האופנתיים של מיטות קומותיים שעושים כיום גלים בעולם עיצוב הפנים.